Thứ Tư ngày 21 tháng 2 năm 2024

Ghi số điện kế

KINH NGHIỆM ĐÔNG LÀO:

Ngay khi nhân viên điện lực tới nhà ghi chỉ số điện mới, bạn cần bắc ghế leo thang kiểm tra số kWh điện trên điện kế và trong giấy báo tiền điện vừa nhận có khớp nhau không.

Do giá bán lẻ điện áp dụng chế độ lũy tiến theo bậc thang (hiện giá bán lẻ gồm 6 bậc, từ bậc 1 giá mới 1.678 đồng/kWh tới bậc 6 giá 2.927 đồng/kWh, chưa thuế VAT 10%), tháng này nếu vì mắt kém mà nhân viên điện lực đọc sai chỉ số nên ghi thấp hơn, tới tháng sau bù dồn lại có thể nhảy lên bậc giá cao hơn, báo hại chủ nhân đóng tiền thêm oan uổng. Chẳng hạn, 100kWh ghi thiếu tháng này ở bậc 3 có thể lọt vào bậc 4 khi cộng dồn vào tháng sau.

Nhỏ mắt để coi chỉ số điện cho rõ. (Nguồn: Internet. Thanks.)

Mất công chút nhưng tránh phải đóng thêm tiền điện vốn giờ giá cao hơn tháng trước.

P.H.P.