Thứ Tư ngày 21 tháng 2 năm 2024

Duyên phận… mì gói (not mì gõ)

Vài ba lần, thậm chí chục lần, thì còn nói là trùng hợp ngẫu nhiên. Đằng này suốt tháng này qua năm nọ y chang thì chỉ có thể là… duyên phận.

Hễ sáng nào khi muốn mua bánh mì ăn sáng là tôi cứ phải chờ đến sục sôi bao tử mà các bạn bán bánh mì rong cứ bặt vô âm tín. Và chỉ cần tôi chịu đời không xiết, vừa khui gói mì ra chế nước sôi là lập tức cả đạo quân bánh mì với hành khúc “bánh mì Sài Gòn nóng giòn đặc ruột thơm bơ 5 ngàn một ổ” rầm rập từ 5 ngõ hẻm kéo tới. Thiệt là ứa gan!

Ôi cái duyên phận mì gói 3.800 đồng (hỗng phải mì gõ 200 chai à nghen).

Dù sao tô mì gói có thể không ngon, nhưng cũng đã mắt. Có lẽ nhờ vậy mới nuốt trôi…

PHẠM HỒNG PHƯỚC