Thứ Ba ngày 28 tháng 5 năm 2024

Bill, hãy gọi là Bill

Cô hàng xóm bâng quơ: “Cái tên Phước của anh đọc theo English thiệt gợi cảm. Anh nên lấy thêm tên tiếng Anh cho nó tiện đọc.”

Ôbama. Nếu vậy, tên English của tôi sẽ là Bill. Lý do ư:

1. Tôi vốn thích hai sir Bill Gates và Bill Clinton. Bill Gates gắn với công việc của tôi như hình với bóng, và tôi mang ơn và mắc nợ ông. Bill Clinton là American Dream của tôi, kể cả cái định mạng mang chữ “L”.

2. Nó nhắc tôi luôn nhớ các thể loại bill bộng hóa đơn hàng tháng để không bao giờ dám lơi tay cày tay cuốc.

3. Bill là tiếng lóng chỉ tờ giấy bạc 100 USD – niềm mơ ước và nỗi ám ảnh khôn nguôi của tôi.

Tôi nghe cô hàng xóm khe khẽ hát trên nền nhạc Mai của Quốc Dũng: “Bill, em đã… (chó sủa che mất 1 chữ) …anh thật rồi.” … Ờ Bill, nhưng là Bill nào?

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh: Internet.