Thứ Năm ngày 18 tháng 4 năm 2024

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11

9. Canada – Cameroon (11/6/2019): 1-0

Xin mời xem video:

Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.