Thứ Hai ngày 04 tháng 3 năm 2024

Thẻ ký giả 1973

KHAI QUẬT MIỀN CỔ TÍCH:

Tình cờ lang thang trên Net, tôi khai quật được ảnh chụp tấm thẻ ký giả (press-card) – tức thẻ nhà báo – cấp tại Saigon năm 1973.

Theo trang Fanpage Tủ sách Tuổi Hoa, thẻ này do nhà văn NHẬT TIẾN -Chủ biên Tuần báo Thiếu Nhi – ký ngày 15-8-1973 cấp cho bạn Nguyên Trụ, lúc đó mới 12 tuổi và đang học lớp 7 trường Lasan Hiền Vương ở Saigon. Thẻ có giá trị 2 năm, tới 15-8-1975.

Xin lưu ý, ở Saigon trước 1975, cũng như ở hầu hết các nước cho tới giờ, thẻ nhà báo do tòa soạn cấp cho người của mình mà giá trị của nó tùy thuộc quốc tịch và uy tín, tên tuổi của tờ báo.

(Xin phép chủ nhân chiếc thẻ này cho tôi được chia sẻ tấm ảnh quý giá này như một tài liệu lịch sử cực hiếm.)

P.H.P.