Thứ Ba ngày 20 tháng 2 năm 2024

Dùng trí tuệ nhân tạo chẩn đoán ung thư, dự báo lũ, giải quyết các vấn đề của xã hội

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence, AI) đang ngày càng bước sâu hơn vào đời sống con người với các ứng dụng rất đa dạng giúp giải quyết các vấn đề của xã hội. Chẳng hạn như AI có thể giúp chẩn đoán sớm ung thư, dự báo lũ, bảo vệ rừng mưa, cải thiện quản lý chất thải nhựa, hỗ trợ người điếc/khiếm thính, phát hiện sâu bệnh trên cây trồng. Những nghiên cứu đột phá về trí tuệ nhân tạo này đã được công bố tại sự kiện Solve with AI (Giải quyết với AI) do Google tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản) ngày 10-7-2019.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.