Thứ Ba ngày 23 tháng 7 năm 2024

Vào cái thời nhìn đâu cũng thấy trí tuệ nhân tạo

 

Nằm trong loạt phỏng vấn chuyên sâu Asia Vision Series (Tầm nhìn châu Á) do Microsoft châu Á thực hiện, ông Ralph Haupter, Chủ tịch Microsoft Châu Á, vừa chia sẻ góc nhìn của ông về trí tuệ nhân tạo (Artificial intelligence, AI) trong cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư. Với sự hỗ trợ của Microsoft Việt Nam, Media Online xin được giới thiệu với các bạn.

Xin mời đọc bài trên Media Online