Thứ Ba ngày 28 tháng 5 năm 2024

Hoa sữa dĩ độc trị độc bãi rác

Cái này gọi là “dĩ độc trị độc”. Nôm na là lấy cái hôi ít che cái hôi nhiều.

Bài báo liên quan tại đây.

Liệu “sáng kiến thủ đô” này có thể được vận dụng ở những nơi khác vốn lâu nay khốn khổ vì các bãi rác bốc mùi?

Hàng cây hoa sữa trên đường Trích Sài (Hà Nội) đã bị cắt cành, cưa ngọn. (Ảnh: Báo Dân Trí 19-7-2019)

Hoa sữa chỉ đẹp trong thi ca, nhứt là khi tác giả bị nghẹt mũi rồi. Còn thực tế, mùa hoa sữa nở là mùa khổ nạn của dân Hà Nội. Nhưng phải mãi tới sau khi ở Saigapore có “lu”, Haris mới nghĩ ra cách dùng hoa sữa hôi ít khử mùi cho bãi rác hôi nhiều. Mà thiệt tình, có thứ mùi hôi dễ chịu, mùi hôi khó chịu. Như mùi hôi… à mà thôi, kỳ chết được á! Bạn hiểu không?

P.H.P.