Thứ Sáu ngày 19 tháng 4 năm 2024

Files – ứng dụng dọn rác biến smartphone Android cũ ra như mới đạt 100 triệu người dùng

Mỗi tháng, 100 triệu người dùng từ khắp nơi trên thế giới dùng ứng dụng Files by Google do chính Google phát triển để thu dọn dung lượng và quản lý dữ liệu trên điện thoại di động Android của mình.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.