Thứ Sáu ngày 10 tháng 7 năm 2020

Công ty xe tự lái ZMP Inc. Nhật Bản chọn Việt Nam là nước ngoài đầu tiên mở rộng hoạt động

ZMP Inc., công ty công nghệ Nhật Bản về giải pháp xe tự lái (autonomous driving vehicles) dựa trên công nghệ người máy (robot technology) ngày 9-8-2019 đã khai trương Công ty ZMP Việt Nam tại TP.HCM nhằm phục vụ việc nghiên cứu, phát triển dịch vụ và sản phẩm cho ZMP.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.