Thứ Sáu ngày 20 tháng 5 năm 2022

Giựt cô hồn

Hôm nay thứ Sáu 16-8-2019 trên và 16-7 Kỷ Hợi dưới, thấy bá tánh cúng cô hồn. Bạn Mark cõi Phây như thể dùng pháo 76mm vượt tầm chuẩn quốc tế từ ít nhất 5-6 tàu hải cảnh CCG đang có mặt ở EEZ đâu đó sắc sắc không không nã liên thanh cấp tập vào tường nhà FB của tôi quá chừng quảng cáo nhức mắt (mấy bữa nay tôi xài gần hết chai thuốc nhỏ mắt V.Rohto 12ml cho mắt nó nhìn rõ từng chân lông kẽ tóc). Híc. Có cả mấy online shop xuyên biên giới từ phương bắc chào mời tôi mấy món đạo cụ… sinh đẻ có kế hoạch.

Mà thời thương mại điện tử có chiêu khuyến mại flash sale gọi là “dzựt cô hồn” hấp dẫn quá. Ước (hay ướt nhỉ) bữa nay tôi “dzựt cô hồn” (wrench Miss Hồn) được một em chưn dài nào đó trẻ đẹp chút chút. Nào, các người anh chị em thiện lành hãy chúc phước cho Phước đi.

PHẠM HỒNG PHƯỚC