Thứ Hai ngày 04 tháng 3 năm 2024

Chương trình “Người Sáng tạo Thay đổi” của YouTube lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam

Chương trình Người Sáng tạo Thay đổi – YouTube Creators for Change ngày 17-12-2019 đã chính thức khởi động tại Việt Nam hướng tới hai chủ đề Nâng cao vị thế và phát triển kỹ năng cho phụ nữ và Chống bạo lực mạng. Chương trình Người Sáng tạo Thay đổi (chính xác hơn là “Người Sáng tạo cho sự Thay đổi”) là một dự án của YouTube ra mắt năm 2016 nhằm mục đích giới thiệu những Người sáng tạo (Creator) truyền cảm hứng, thông qua YouTube để cất lên tiếng nói về các vấn đề khó khăn và tạo nên sự thay đổi tích cực trên toàn thế giới. Các sáng kiến này trao quyền cho hàng nghìn người trẻ thúc đẩy sự thay đổi xã hội tích cực trên toàn Châu Âu, Trung Đông và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.