Thứ Ba ngày 28 tháng 5 năm 2024

Zalo AI Hackathon 2019 ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện và loại bỏ hình ảnh “đường lưỡi bò”

Diễn ra trong hai ngày 14 và 15-12-2019 tại TP.HCM, cuộc thi thường niên về ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) Zalo AI Hackathon 2019 do Zalo tổ chức với đề bài phát hiện hình ảnh “đường lưỡi bò” đã thu hút sự tham gia của hơn 150 kỹ sư AI Việt Nam.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.