Thứ Hai ngày 20 tháng 3 năm 2023

OPPO công bố 3 sáng kiến mới tại OPPO Developers Conference 2019

Có 3 sáng kiến phát triển mới đã được Công ty công nghệ OPPO công bố tại Hội nghị các nhà phát triển OPPO (OPPO Developers Conference) 2019 – ODC 19 diễn ra ở Bắc Kinh ngày 19-12-2019 với chủ đề “Innovation and Intelligence” (Sáng tạo và Thông minh). Đó là chương trình hỗ trợ các nhà phát triển được nâng cấp Gravity Plan 2.0, bộ 5 engine tiếp xúc khả năng cấp hệ thống Five System-level Capability Exposure Engines, và kế hoạch IoT Enablement Plan. Đây là một loạt sáng kiến nhằm đồng xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ thông minh (intelligent service ecosystem) mới bao gồm OPPO với các nhà phát triển và các đối tác.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.