Thứ Tư ngày 17 tháng 4 năm 2024

Bia 18+

Chủ nhật đầu tiên của năm 2020 mà hoang mang quá. Trên đường đi lễ 7g30 sáng về, tôi ghé vào Co-oop Mart gần nhà và thấy dán thông báo: Không bán rượu bia cho người lớn dưới 18 tuổi. Nghĩa là có bán rượu bia cho trẻ em trên 18 tuổi. Còn tôi tuổi 18+ forever thì sao ta?

P/s: Cô PG của hãng H. cũng bị hoang mang như tôi. Cổ nói nhìn tôi thì sure không thể dưới 18 tuổi rồi. Nhưng cổ cũng không dám sure tôi trên 18 tuổi. Ờ 18+ thần thái đó mà.

P.H.P