Thứ Tư ngày 29 tháng 5 năm 2024

Tự nghĩ

Tóc bay đằng tóc, trán trống không

Rửa mặt thì lâu, đầu gội chóng

Nhiều lúc xoa đầu mà nghĩ mông…

… lung linh ánh mắt cô hàng xóm…

PHẠM HỒNG PHƯỚC