Thứ Sáu ngày 05 tháng 6 năm 2020

Tự nghĩ

Tóc bay đằng tóc, trán trống không

Rửa mặt thì lâu, đầu gội chóng

Nhiều lúc xoa đầu mà nghĩ mông…

… lung linh ánh mắt cô hàng xóm…

PHẠM HỒNG PHƯỚC