Thứ Năm ngày 03 tháng 12 năm 2020

Tự nghĩ

Tóc bay đằng tóc, trán trống không

Rửa mặt thì lâu, đầu gội chóng

Nhiều lúc xoa đầu mà nghĩ mông…

… lung linh ánh mắt cô hàng xóm…

PHẠM HỒNG PHƯỚC