Thứ Sáu ngày 19 tháng 4 năm 2024

Rửa tay phòng dịch COVID-19 cùng Google Doodle

Ngày 20-3-2020 khi mở trang chủ của Google (Google Search), người ta nhìn thấy logo của Google được thay bằng biểu tượng Doodle Rửa tay phòng dịch. Biểu tượng Doodle này được dựa trên hướng dẫn chính thức từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về các bước rửa tay đúng chuẩn. Khi click chuột lên Doodle này, bạn sẽ mở tới clip trên YouTube hướng dẫn cách rửa tay phòng dịch.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.