Thứ Hai ngày 04 tháng 3 năm 2024

Happy Easter – Mừng Chúa Phục Sinh

Chúc mừng Chúa Phục sinh 2020 tới các bạn Thiên chúa giáo của tôi. Hơn bao giờ hết và khác biệt mọi năm từ trước đến giờ cũng như sau này, lời cầu chúc bình an cho tất cả nhân loại lại cần kíp như trong lễ Phục sinh 2020 giữa cao điểm đại dịch toàn cầu novel Coronavirus. God bless us all.

Chúa Phục sinh là sự kiện lớn nhất và quan trọng nhất trong năm của người Công giáo. Chúa Phục sinh là mầu nhiệm lớn nhất và quan trọng nhất trong tất cả các mầu nhiệm của Đức tin Công giáo.

PHẠM HỒNG PHƯỚC