Thứ Sáu ngày 19 tháng 4 năm 2024

Grab mở lại các dịch vụ di chuyển bằng xe 4 bánh trên toàn quốc (trừ TP.HCM) từ ngày 23-4-2020.

Thực hiện theo Công văn số 3864/BGTVT-VT của Bộ Giao thông – Vận tải ban hành ngày 22-4-2020 và hướng dẫn từ các cơ quan chức năng liên quan, ứng dụng đa dịch vụ Grab cung cấp trở lại dịch vụ xe 4 bánh (GrabCar, GrabCar Plus, GrabCar Doanh nghiệp, Grab Tỉnh/Grab Tuyến, GrabTaxi, GrabRent) trên toàn quốc (trừ TP.HCM) từ ngày 23-4-2020. Các dịch vụ vận chuyển gọi xe công nghệ này sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các quy định mới của nhà chức trách cũng như của Grab để bảo đảm tối đa an toàn cho khành khách và đối tác tài xế.

Các dịch vụ xe 4 bánh tại TP.HCM tiếp tục tạm dừng hoạt động theo công văn số 4774/TB-SGTVT do Sở GTVT TP.HCM ban hành ngày 22-4-2020 cho đến khi có hướng dẫn mới từ TP.HCM.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.