Thứ Tư ngày 17 tháng 4 năm 2024

Việt Nam thí điểm “tiền di động” bằng tài khoản viễn thông

Cấp phép thí điểm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (mobile money). Đó là một nội dung trong Nghị quyết 84/NQ-CP của Chính phủ “Về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19” vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành ngày 29-5-2020.

Loại hình thanh toán này gọi là “tiền di động” (mobile money) do các nhà mạng di động cung cấp dịch vụ dựa trên tài khoản viễn thông của thuê bao. Với ưu thế thanh toán điện tử không cần phải có tài khoản ngân hàng, “tiền di động” sẽ thúc đẩy việc triển khai chiến lược thanh toán không tiền mặt rộng khắp hơn, đặc biệt ở khu vực vùng sâu vùng xa. Người dùng chỉ cần là một thuê bao di động là có thể sử dụng tiền di động.

(Ảnh: Báo Đầu Tư /Internet. Thanks.)

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.