Thứ Tư ngày 17 tháng 4 năm 2024

Lá cờ “lạ” bên quốc kỳ Hoa Kỳ

Cô bạn là Giám đốc Quan hệ Đối ngoại của Nhà máy Intel Products Vietnam vừa chia sẻ tấm ảnh chụp nhà máy với status:

“Hàng năm vào tháng 6, công ty treo cờ ủng hộ cộng đồng LGBT. Intel, môi trường làm việc không cho phép kỳ thị, chấp nhận sự đa dạng và khác biệt để phát triển bình đẳng. #iamintel”

Cờ biểu tượng của cộng đồng đồng tính LGBT thế giới có 6 màu cầu vồng. Thế giới tôn trọng bình đẳng và quyền cá nhân coi các bạn LGBT ngang bằng với 2 giới tính nam M và nữ F, gọi họ là giới tính X (gender X) hay giới tính thứ ba (Third Gender). Trong những lần tới thành phố San Francisco (bang California), tôi có mấy lần tới vương quốc LGBT là Castro District.

Cờ của cộng đồng LGBT. (Ảnh: Internet. Thanks).

P.H.P.