Thứ Bảy ngày 25 tháng 5 năm 2024

VinAI của Vingroup vào Top 30 tại Hội nghị Quốc tế về Máy học ICML 2020

Viện Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo VinAI Research (thuộc Tập đoàn Vingroup) vừa có 3 công trình nghiên cứu được công bố tại Hội nghị Quốc tế về Máy học (International Conference on Machine Learning, ICML) 2020. Đây là lần đầu tiên một đơn vị từ Việt Nam vào Top 30 doanh nghiệp có nhiều công trình được công bố nhất tại ICML 2020, sánh ngang các trung tâm nghiên cứu hàng đầu của Apple, NEC, NTT.

(Ảnh do Vingroup cung cấp.)

Ba công trình được công bố của VinAI Research tập trung vào các vấn đề quan trọng trong nghiên cứu AI hiện tại: Phát triển phương pháp tính toán tối ưu để so sánh các phân bố từ dữ liệu lớn; Học sâu (Deep learning) các biểu diễn quan trọng từ dữ liệu ảnh, video cho bài toán điều khiển tối ưu; và Đề xuất phương pháp suy diễn hiệu quả cho các hệ thống động nơron phi tuyến tính phức tạp.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.