Thứ Tư ngày 04 tháng 8 năm 2021

Huawei Việt Nam khởi động Chương trình đào tạo “Hạt giống Viễn thông Tương lai” năm 2020

Công ty Công nghệ Huawei Việt Nam (Huawei Việt Nam) vừa công bố khởi động Chương trình đào tạo “Hạt giống Viễn thông Tương lai” (Telecom seeds for the Future) năm 2020 dành cho các sinh viên ưu tú ngành ICT của các trường đại học, học viện của Việt Nam.

Chương trình đào tạo này nằm trong khuôn khổ của Chương trình học bổng “Hạt giống Viễn thông Tương lai”, một chương trình dự án công ích (CSR) hàng đầu của Huawei trên toàn thế giới. Tính đến năm 2019, dự án toàn cầu này đã được Huawei triển khai hợp tác với hơn 500 trường đại học tại 126 quốc gia. Khoảng 30.000 sinh viên đã được hưởng lợi ích từ chương trình và 5.770 sinh viên đã đến Trung Quốc tham gia các khóa đào tạo. 

Năm 2020, tuy bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 toàn cầu, việc đi lại bị hạn chế, nhưng Chương trình đào tạo “Hạt giống viễn thông thương lai” của Huawei Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục được triển khai với hình thức đào tạo trực tuyến và dành cho 50 sinh viên. Các sinh viên sẽ được học tập các công nghệ mới nhất như 5G, AI, điện toán đám mây, IOT … trong 5 ngày, từ ngày 24-8 đến 28-8-2020 trên nền tảng học tập Huawei iLearning X chuyên dành cho chương trình. Các sinh viên đạt điểm cao khi tốt nghiệp Chương trình sẽ được nhận những giải thưởng có giá trị từ Huawei Việt Nam.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.