Thứ Sáu ngày 30 tháng 7 năm 2021

IBM đạt được Khối lượng Lượng tử cao nhất từ trước tới nay

Hãng IBM ngày 20-8-2020 đã công bố một cột mốc quan trọng mới trên lộ trình điện toán lượng tử (quantum computing) của mình, đạt được Khối lượng Lượng tử (Quantum Volume) cao nhất cho đến nay là 64. Kết hợp một loạt các kỹ thuật phần mềm và phần cứng mới để cải thiện hiệu suất tổng thể, IBM đã nâng cấp một trong những hệ thống được triển khai trên máy chủ 27-qubit (quantum bit) mới nhất của mình để đạt được Khối lượng Llượng tử lên đến 64. Công ty đã chế tạo được tổng cộng 28 máy tính lượng tử (quantum computer) trong bốn năm qua thông qua dự án Trải nghiệm Điện toán Lượng tử của IBM (IBM Quantum Experience).

IBM Quantum Volume 64. (Ảnh do IBM cung cấp.)

Để đạt được Lợi thế Lượng tử (Quantum Advantage), mục tiêu mà một số tác vụ xử lý thông tin nhất định có thể được thực hiện hiệu quả hơn hoặc tiết kiệm chi phí hơn trên một máy tính lượng tử, so với một máy tính cổ điển, hệ thống yêu cầu số lượng các mạch lượng tử được cải tiến, cũng như các ứng dụng lượng tử được xây dựng trong một thiết bị máy tính lượng tử. Khối lượng Lượng tử tính toán chiều dài và độ phức tạp của các mạch điện tử, trong đó, Khối lượng Lượng tử càng cao thì tiềm năng khám phá các giải pháp cho các vấn đề trong thế giới thực trong ngành công nghiệp, chính phủ và công tác nghiên cứu càng cao.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.