Thứ Tư ngày 29 tháng 5 năm 2024

Trả lại tên đường cho cụ Tả quân Lê Văn Duyệt

Vậy là cụ Tả quân Lê Văn Duyệt hôm nay 16-9-2020 đã chính thức nhận được sổ hồng, có hộ khẩu tại TP.HCM. Âu thì cũng mừng cho cụ và các fan của cụ.

Ảnh: Internet. Thanks.

Cứ vậy là tốt lành, là hồng phúc dân tộc rồi, hà cớ chi bàn ra tán vào, nói lời cay đắng cho nhau. Ta hiểu mình mà.

Cầu mong cụ lãnh ấn tiên phuông mở hàng tốt đẹp. Số 2 sẽ là ai? Đó mới thiệt là câu nên hỏi!

Đổi lại tên đường Lê Văn Duyệt nhân lễ giỗ lần thứ 188 của đức Tả quân

P.H.P.