Thứ Ba ngày 27 tháng 2 năm 2024

Dell Technologies khảo sát về chỉ số sẵn sàng làm việc từ xa ở Châu Á – Thái Bình Dương

Dell Technologies (Mỹ) vừa tiến hành một nghiên cứu mới về mức độ sẵn sàng của nhân viên tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và Nhật Bản (APJ) khi phải làm việc từ xa trong dài hạn. Theo kết quả được Dell công bố hồi trung tuần tháng 2-2021, Chỉ số khảo sát “Sẵn sàng Làm việc Từ xa” (Remote Work Readiness Index, viết tắt là RWR) cho thấy cứ 10 nhân viên thì có 8 người (chiếm 81%) tại APJ cho rằng họ đã sẵn sàng để làm việc từ xa dài hạn, nhưng đồng thời cũng thể hiện một số quan ngại khi ranh giới giữa công việc và cuộc sống cá nhân bị xóa nhòa.

Khảo sát hơn 7.000 người làm việc chuyên nghiệp đang làm việc (working professionals) từ 18 tuổi trở lên tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và Nhật Bản, Bảng chỉ số RWR thu thập quan điểm và cảm nghĩ của nhân viên về làm việc từ xa trong dài hạn, cũng như nhu cầu về công nghệ và hỗ trợ liên quan đến nguồn nhân lực đang vai trò quan trọng trong việc triển khai làm việc từ xa hiệu quả.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline