Thứ Hai ngày 29 tháng 11 năm 2021

Mối đe dọa an ninh mạng có thể gây tổn thất kinh tế gần 1.750 tỉ USD ở Châu Á – Thái Bình Dương

Microsoft vừa chia sẻ với giới truyền thông công nghệ Việt Nam một nghiên cứu được thực hiện bởi Frost & Sullivan theo yêu cầu của Microsoft về an ninh mạng ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APAC). Nghiên cứu này đã tiết lộ khả năng thiệt hại về kinh tế trên khắp APAC gây ra bởi sự cố an ninh mạng có thể đạt mức đáng kinh ngạc là 1.745 tỉ USD, tương đương hơn 7% tổng GDP của khu vực là 24.300 tỉ USD (số liệu của Ngân hàng Thế giới WB).

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline