Chủ nhật ngày 26 tháng 9 năm 2021

Huawei khai trương Trung tâm Minh bạch Bảo vệ quyền riêng tư và An ninh mạng toàn cầu lớn nhất của hãng

Tập đoàn công nghệ Huawei ngày 9-6-2021 đã khai trương Trung tâm Minh bạch Bảo vệ quyền riêng tư và An ninh mạng toàn cầu (Global Cyber Security and Privacy Protection Transparency Center) lớn nhất của Huawei ở Trung Quốc. Trung tâm này được đặt tại Đông Hoản (Dongguan).

Bên trong Trung tâm Minh bạch Bảo vệ quyền riêng tư và An ninh mạng toàn cầu vừa khai trương.

Cùng lúc, Huawei cũng phát hành Nguyên tắc cơ bản của an ninh mạng cho sản phẩm (Product Cyber Security Baseline), đánh dấu lần đầu tiên công ty đưa ra nguyên tắc cơ bản về bảo mật sản phẩm và các phương thức quản lý cho toàn ngành. Huawei cho biết: Những hoạt động này là một phần trong nỗ lực lớn hơn của công ty nhằm thu hút khách hàng, nhà cung cấp, tổ chức tiêu chuẩn và các bên liên quan khác để cùng tăng cường an ninh mạng trong toàn ngành.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline