Thứ Sáu ngày 07 tháng 10 năm 2022

Lắt léo ngôn ngữ

Thiệt tình là A Phủ có thể quảng cáo là mình từng du học nước ngoài nhiều lần, chỉ có điều mỗi lần dự tập huấn công nghệ một vài bữa. Vấn đề học ở đâu, học cái gì. Nhưng quảng cáo như vậy chớ có sai.

Một nhà sản xuất có thể “nổ” rằng sản phẩm mình được bán sang Mỹ, sang Châu Âu… sau khi chuyển tiền nhờ ai đó ở bển đặt mua một ít sản phẩm.

Chỉ cần 2 nước là có thể khai là “nhiều nước”. Chỉ cần 1 nước ở Châu Âu là có thể “nổ” là “Châu Âu”.

Mà thiệt ra “đặt vấn đề mua” thực chất không phải “đặt mua”, mà “đặt mua” cũng chưa chắc là “mua”.

Ngôn ngữ Việt nó lắt léo, vi diệu lắm. Ai giỏi làm xiếc chữ là có thể lừa thiên hạ. Đời dạy rằng cả tin hay ngây thơ tin thì hai lô tai dễ bị kéo dài ra á.

A.P.