Thứ Hai ngày 22 tháng 4 năm 2024

Nghiên cứu của Cisco về mô hình làm việc kết hợp của người lao động ở Việt Nam

Theo một nghiên cứu toàn cầu mới của công ty công nghệ mạng Cisco (Mỹ), mô hình làm việc kết hợp (hybrid work) đã cải thiện phúc lợi tổng thể, cân bằng giữa công việc và cuộc sống và nâng cao hiệu suất của người lao động trên thế giới, trong đó có ở Việt Nam. Cisco nhận định: Năng suất làm việc cao hơn của nhân viên đã đem lại nhiều lợi ích cho tổ chức, song vẫn còn nhiều việc cần làm để xây dựng văn hóa hòa nhập và sắp xếp mô hình làm việc kết hợp nhằm gia tăng mức độ sẵn sàng và nâng cao trải nghiệm của nhân viên.

Báo cáo của Cisco với tên gọi “Người lao động đã sẵn sàng cho mô hình làm việc kết hợp, còn bạn?” (Employees are ready for hybrid work, are you?) được thực hiện thông qua cuộc khảo sát với 28.000 nhân viên từ 27 quốc gia, trong đó có hơn 1.050 người từ Việt Nam. Kết quả khảo sát cho thấy 70% người lao động tại Việt Nam tin rằng chất lượng công việc đã được cải thiện. 67% người được hỏi cảm thấy năng suất của họ đã được nâng cao. Trên hết, 84% người tham gia khảo sát cho biết, dù làm việc từ xa, họ vẫn có thể bảo đảm hiệu quả công việc tốt như khi làm việc trực tiếp tại văn phòng. Tuy nhiên, chỉ có 37% người lao động Việt Nam cho rằng công ty của họ đã thực sự “chuẩn bị kỹ lưỡng” (very prepared) cho một tương lai làm việc kết hợp.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.