Thứ Ba ngày 31 tháng 1 năm 2023

Cisco: làm việc kết hợp gặp nhiều rủi ro nếu sử dụng các thiết bị chưa đăng ký

Trong bối cảnh mô hình làm việc kết hợp (hybrid work) cho phép nhân viên làm việc từ mọi nơi và bảo đảm hoạt động kinh doanh liên tục cho doanh nghiệp, việc nhân viên sử dụng các thiết bị chưa đăng ký (unregistered device) để truy cập các nền tảng công việc đang đặt ra thêm những thách thức bảo mật mới cho các tổ chức tại Việt Nam. Một nghiên cứu mới của Cisco cho thấy như vậy.

(Nguồn ảnh: CISCO cung cấp).

Hơn 9/10 (96%) người được được hỏi tại Việt Nam cho biết người lao động của họ đang sử dụng các thiết bị chưa đăng ký để đăng nhập vào các nền tảng công việc. Khoảng 72% nói rằng nhân viên của họ dành hơn 10% thời gian trong ngày để làm việc từ các thiết bị chưa đăng ký này.

Rủi ro liên quan đến việc sử dụng các thiết bị chưa đăng ký đã được các nhà lãnh đạo bảo mật nhận ra với 93% số người được hỏi ở Việt Nam cho biết việc đăng nhập từ xa để làm việc kết hợp đã làm tăng khả năng xảy ra sự cố an ninh mạng.

Kịch bản này còn trở nên phức tạp hơn khi nhân viên truy cập vào công việc từ nhiều mạng khác nhau, bao gồm mạng tại nhà, quán cà phê và thậm chí cả siêu thị. Khoảng 91% số người được hỏi tại Việt Nam cho biết nhân viên của họ sử dụng ít nhất hai mạng để đăng nhập vào công việc và 28% cho biết nhân viên sử dụng nhiều hơn 5 mạng.

Báo cáo “Vị trí của tôi, Thiết bị của tôi: Thách thức an ninh mạng mới đối với mô hình làm việc kết hợp” (My Location, My Device: Hybrid work’s new cybersecurity challenge) do Cisco ủy quyền thực hiệnđã khảo sát 6.700 nhà lãnh đạo doanh nghiệp và CNTT chịu trách nhiệm về an ninh mạng tại các tổ chức có quy mô từ 10 đến hơn 1.000 nhân viên ở 27 thị trường thuộc mọi châu lục, trừ Châu Nam Cực, trong đó có 150 chuyên gia bảo mật đến từ Việt Nam. Tất cả các cuộc phỏng vấn đều được thực hiện trực tuyến trong tháng 8 và tháng 9-2022.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.