Thứ Ba ngày 28 tháng 5 năm 2024

Happy Independence Day 4th of July

Xin chúc mừng các bạn bè, thân hữu của A Phủ là công dân Hoa Kỳ hay đang sinh sống ở Mỹ nhân Ngày Độc lập (Independence Day) Quốc khánh lần thứ 246 của Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ (4th of July, 1776-2022). God bless America and you all!

Congratulations to my friends who are US citizens or are living in the US on 246th Independence Day of the United States of America (4th of July, 1776-2022). God bless America and you all!

P/s: Facebook sáng 4-7-2022 nhắc nhớ A Phủ về một tấm ảnh trong tàng thư các.

A.P.