Thứ Sáu ngày 07 tháng 10 năm 2022

Happy Independence Day July 4th 2021

Chúc mừng Mị và các bạn của A Phủ ở Mỹ nhân Ngày Độc lập Independence Day lần thứ 245 (4-7-1976/2021) -Quốc khánh Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ.

(Nguồn: Internet. Thanks)

Năm nay, các bạn lại được xem bắn pháo hoa rục sáng các bầu trời. Với 329 triệu liều vaccine đã tiêm, trong đó có 156 triệu người đã tiêm đủ mũi, Mỹ đã đạt tỷ lệ tiêm vaccine 47,6% dân số. Vậy là cuộc sống cơ bản trở lại bình thường. Chỉ tiếc là hơn 620.000 trong tổng số hơn 34,5 triệu bệnh nhân COVID-19 đã qua đời, không thể mừng Ngày Độc lập năm nay. Xin hãy cầu nguyện cho họ và gia đình họ trong dịp đặc biệt này.

God Bless America. Bình an và hạnh phúc cho Mị và các bạn của A Phủ.

P.H.P.