Thứ Tư ngày 07 tháng 12 năm 2022

Chulai Pho. Happy 4th of July!

Xin chúc mừng 500 anh chị em tứ hải giai huynh đệ đồng bào tôi đã chọn Hợp chúng quốc Hoa Kỳ (The United States of America) làm Tổ quốc của mình. Có người thuộc kỷ nguyên 47 ắt suy diễn tôi muốn chúc mừng sự “chọn giá đúng” của các bạn mình. Úy trời, tôi chỉ khoái “chín chị chín em” chớ hỗng có mê chính trị chính phủ chi ráo. Tôi đơn sơ trong trắng lắm cơ, chỉ biết chúc mừng các bạn người Mỹ gốc Việt – Vietnamese American – của mình nhân ngày lễ Độc lập – Quốc khánh Hoa Kỳ Independence Day 4.7.2018.

Vậy là đã 242 năm kể từ ngày bản Tuyên ngôn Độc lập – The Declaration of Independence được chính thúc công bố ngày 4.7.1776 loan báo rằng 13 thuộc địa Anh ở châu Mỹ tuyên bố độc lập khỏi đế chế Anh bên kia Đại Tây Dương và cùng liên bang thành một nước mới Hoa Kỳ. Từ 13 bang sáng lập (ngày nay được thể hiện bằng 13 vạch ngang đỏ trắng trên quốc kỳ), Hoa Kỳ ngày nay là một liên bang gồm 50 tiểu bang (thể hiện bằng 50 ngôi sao trắng nền xanh trên quốc kỳ) và một quận liên bang DC. Đó là chưa tính một số lãnh thổ trực thuộc, trong đó có 5 lãnh thổ tự quản.

Sáng nay, Facebook đã cho tái bản post chúc mừng ngày July Fourth Day của tôi năm 2016 gửi bạn bè mình bên kia bờ Thái Bình Dương. Năm nay, tôi xin phép dùng những hình ảnh này thay thiệp chúc mừng the Fourth of July gửi đến các bạn mình. Happy 4th of July!

PHẠM HỒNG PHƯỚC