Thứ Ba ngày 28 tháng 5 năm 2024

Việt Nam là nước Top 15 số dân trên Trái đất

Trở thành cường quốc gì gì thì khó, chớ là một cường quốc về số dân thì dễ như…. xả trứng đẻ sòn sòn năm một.

Theo World Population Review

Hiện nay, với dân số hơn 98 triệu, Việt Nam là “cường quốc” hạng 15 trên danh sách số dân thế giới. Hạng 15 trong số 235 nước và vùng lãnh thổ được thống kê thì đâu phải dạng vừa.

Nguồn Internet. Thanks.

Theo dự báo của Tổng cục Thống kê, vào tháng 4 hay 5-2023, số dân Việt Nam sẽ đạt mốc 100 triệu người. Vậy là bình quân mỗi quả trứng của Tổ mẫu Âu Cơ đã sinh sôi nảy nở gấp 1 triệu lần (chỉ tính số còn sống trong nước). Và Việt Nam sẽ là nước thứ 15 trên thế giới có từ 100 triệu dân trở lên.

Nguồn Internet. Thanks.

Nhân tiện, theo dự báo của Liên Hiệp Quốc, vào ngày 15-11-2022, thế giới đã cán mốc 8 tỷ người.

Tham khảo: Worldometers   |   World Population Review   |   World Data

A.P.