Thứ Năm ngày 22 tháng 2 năm 2024

VIDEO: W.E, Giờ đây ai cũng có thể in 3D

W.E ở TP.HCM là công ty chuyên về giải pháp in 3D..

W.E 3D cho biết: Lĩnh vực in 3D hiện đang phát triển rất nhanh chóng trên toàn thế giới, được sử dụng đa dạng vào nhiều lĩnh vực trong đời sống, mang tính ứng dụng cao từ việc sản xuất kinh doanh cho tới phục vụ sở thích cá nhân.

Theo phương hướng tương lai, W.E 3D không chỉ mở rộng việc cung cấp các “đồ nghề” và giải pháp in 3D, mà còn đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, truyền cảm hứng cho ngày càng có thêm nhiều người ứng dụng in 3D trong cuộc sống; đồng thời mời gọi các sự hợp tác, liên kết với các bên thứ ba để đưa in 3D rộng hơn.

Xin mời xem video: