Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Cập nhật BIOS motherboard MSI cải thiện độ ổn định của các bộ xử lý Intel Core thế hệ 13 và 14 với thiết lập Intel Default Settings

Để giải quyết những lo ngại về độ ổn định của một số bộ xử lý Intel Core thế hệ thứ 13 và 14, Intel đã đưa ra một giải pháp có tên là “Intel Default Settings” (Thiết đặt mặc định của Intel), yêu cầu sử dụng BIOS trên bo mạch chủ để kết hợp các cấu hình tương quan. Phiên bản BIOS mới nhất cho motherboard MSI Z790 đã được tích hợp tính năng “Cài đặt mặc định của Intel” và cấu hình được đề xuất theo hướng dẫn mới của Intel.

Bảng bên dưới trình bày các đề xuất thông số Cài đặt mặc định mới nhất của Intel. Trên đó, bạn có thể thấy rằng Intel cung cấp hai profile Power Limit Configurations (Cấu hình giới hạn công suất) gồm “Performance” và “Extreme”. Các nhà sản xuất bo mạch chủ có thể chọn một trong các cấu hình này dựa trên thiết kế cấp nguồn trên bo mạch của mình. Các Power Delivery Profiles hiện khả dụng cho các CPU Intel Core i9-13900K/KF; Core i9-14900K/KF; Core i9-13900KS; Core i9-14900KS.

MSI áp dụng Cấu hình mặc định của Intel trên thiết lập được khuyến nghị cho cấu hình Performance. Dưới đây là cài đặt Giới hạn công suất cho bộ xử lý dòng Intel Core i9 K/KS thế hệ thứ 13 và 14.

Điều chỉnh bộ tản nhiệt CPU của MSI: Cung cấp cài đặt mặc định của Intel và các tùy chọn khác

Trong lần khởi động đầu tiên vào BIOS, người dùng có thể chọn Cài đặt mặc định của Intel từ cửa sổ nhắc “Select CPU Cooler Type” (Chọn loại tản nhiệt cho CPU). Cài đặt mặc định của Intel là cài đặt mặc định trong MSI BIOS. Để phục vụ nhu cầu đa dạng, MSI còn cung cấp hai cài đặt Giới hạn Công suất khác: Tower Air Cooler (Tản nhiệt khí dạng tháp) và Water Cooler (Tản nhiệt nước). Nếu bộ xử lý của bạn không gặp vấn đề về độ ổn định và bạn muốn giải phóng hiệu năng CPU cao hơn, bạn có thể thử hai cài đặt còn lại để tăng Giới hạn công suất của bộ xử lý hòng có hiệu suất tốt hơn.

Đối với các mục khác trong BIOS hoặc nếu muốn thay đổi cài đặt Giới hạn công suất sau này, bạn cũng có thể chọn cài đặt mong muốn từ tùy chọn Điều chỉnh bộ tản nhiệt CPU trong BIOS.

Xin lưu ý rằng khi chọn Tản nhiệt khí dạng tháp hoặc Tản nhiệt nước, bạn sẽ nhận được một thông báo nhắc nhở người dùng rằng: “Việc chọn cấu hình Tản nhiệt khí dạng tháp hoặc Tản nhiệt nước có thể làm giảm độ ổn định của hệ thống…”.

Khi vào BIOS lần đầu tiên, bạn sẽ bắt gặp một cửa sổ nhắc người dùng chọn giữa các cấu hình Cài đặt mặc định của Intel, Tản nhiệt khí dạng tháp hoặc Tản nhiệt nước.

Người dùng cũng có thể chọn cài đặt Cài đặt mặc định của Intel, Tản nhiệt khí dạng tháp hoặc Tản nhiệt nước thông qua Điều chỉnh bộ tản nhiệt cho CPU.

Khi chọn Tản nhiệt khí dạng tháp hoặc Tản nhiệt nước, bạn sẽ nhận được một thông báo nhắc nhở người dùng rằng độ ổn định của hệ thống có thể giảm.

Thông tin chi tiết về dòng bo mạch chủ MSI Z790 MAX Series:   Tiếng Việt   |    English

Tham khảo: Improving Stability of 13th/14th Gen Intel Core Processors with Intel Default Settings.

A.N.M.

Nguồn do MSI cung cấp.