Thứ Sáu ngày 19 tháng 7 năm 2024

Những thông tin quan trọng về an ninh mạng toàn cầu từ Báo cáo Bảo mật Đám mây 2024 của Fortinet

Công ty an ninh mạng Fortinet (Mỹ) đã công bố Báo cáo bảo mật đám mây 2024 (2024 Cloud Security Report) của Fortinet do Cybersecurity Insiders thực hiện. Với kết quả có được sau khi khảo sát toàn diện 927 chuyên gia an ninh mạng trên toàn thế giới, báo cáo tiết lộ những thông […]