Thứ Năm ngày 18 tháng 8 năm 2022

Tự sự cuối tuần

Buổi sáng cuối tuần Chạy ra thăm cô bán báo gần nhà Rút tờ 10.000 đồng mua một cuốn báo chủ nhật Được thối lại 1.000 đồng Dùng dằng khó xử: lấy hay bo luôn? Bỏ ra 9.000 đồng mua một cuốn báo Cũng có nhiều nghĩ suy Đại gia mới nghĩ chuyện lớn Phàm […]

Bão KCS

PHP RỦ RỈ RÙ RÌ   Ông bà mình dạy: Nước mưa, cưa trời. Ý muốn nói tới sức tàn phá của thiên nhiên. Ta thì nói rằng: Bão là một công cụ kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS) chính xác và trung thực nhất đối với các công trình xây dựng ngoài trời. […]

Tờ nhật báo 206 trang

  Chắc chắn các bạn bán báo dạo ở xứ Việt mình chớ hề khoái cái tờ báo Straits Times này của anh bạn láng giềng Singapore. Nó không chỉ khổ lớn mà còn nặng nữa. Hai số báo mà tôi cầm từ Singapore về hồi tháng 11-2014 có số trang là 138 trang và […]