Thứ Bảy ngày 27 tháng 2 năm 2021

Bão KCS

PHP RỦ RỈ RÙ RÌ

 

Ông bà mình dạy: Nước mưa, cưa trời. Ý muốn nói tới sức tàn phá của thiên nhiên.

Ta thì nói rằng: Bão là một công cụ kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS) chính xác và trung thực nhất đối với các công trình xây dựng ngoài trời.

Nghiệt ngã với ai đó là bão hỗng biết nhận phong bì, lại quả hay phần trăm.

Cứ sau mỗi trận bão tới xứ ta, những khuất tất ăn dày làm mỏng lại lồ thị lộ ra.

Có mất tiền vào túi ai đó thì là chuyện của nhà quan. Còn chuyện chất lượng sản phẩm kém gây mất mạng người khác lại là chuyện của… nhà dân.

Hận.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Xin phép dùng ảnh bão Irma ở Florida (Mỹ) để minh họa cho nó vừa an lành, vừa có tầm cỡ quốc tế. (Ảnh: Daily Mail. Thanks)