Thứ Năm ngày 25 tháng 7 năm 2024

Airbnb cấm chủ nhà gắn camera an ninh trong nhà cho thuê

Dịch vụ cho thuê nhà online Airbnb (Mỹ) giờ đây không còn cho phép chủ nhà sử dụng các camera an ninh trong nhà cho thuê, bất kể chúng được gắn ở đâu và dùng để làm gì. Trong một cập nhật hôm 11-3-2024, Airbnb cho biết quy định thay đổi này là để “ưu […]