Thứ Tư ngày 04 tháng 10 năm 2023

Sir Trump khoái khoe chữ ký

Tổng thống Mỹ Donald Trump có một thú vui là khoe chữ ký Tổng thống của mình. Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức ngày thứ Sáu 20-1-2017, Tổng thống Trump đã bắt đầu ký các sắc lệnh hành pháp. Và với các văn kiện quan trọng, sau khi ký xong, ông lại giơ lên […]

Tổng thống Trump thích khoe chữ ký

Có lẽ không có vị tổng thống Mỹ nào trước đây từng làm như ông Donald Trump, vị Tổng thống thứ 45 trong lịch sử Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ vừa tuyên thệ nhậm chức ngày 20-1-2017. Trong tuần lễ đầu tiên ở Nhà Trắng, hễ sau mỗi lần đặt bút ký tên lên một […]