Thứ Bảy ngày 06 tháng 3 năm 2021

Sir Trump khoái khoe chữ ký

Tổng thống Mỹ Donald Trump có một thú vui là khoe chữ ký Tổng thống của mình. Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức ngày thứ Sáu 20-1-2017, Tổng thống Trump đã bắt đầu ký các sắc lệnh hành pháp. Và với các văn kiện quan trọng, sau khi ký xong, ông lại giơ lên khoe chữ ký của mình trước thế giới.

Có lẽ ông Trump là vị tổng thống Mỹ có chữ ký lớn nhất. Ông lại ký bằng bút đen nét lớn. Có lẽ để… khoe chữ ký cho nó ấn tượng và dễ thấy hơn.

Mà chữ ký của Tổng thống Trump mới thiệt là ấn tượng. Cứ như một hàng rào chông nhọn hoắc. Nó đúng như tính cách của ông đầy tính gây hấn, ngang tàng và nguy hiểm.

Chữ ký đầu tiên của ông Trump với tư cách Tổng thống Mỹ ngày 20-1-2017.

Trong các ảnh kèm theo đây có ảnh ông Trump khoe chữ ký đầu tiên của mình khi làm Tổng thống Mỹ vào ngày 20-1-2017.

President Donald Trump signs the first veto of his presidency in the Oval Office of the White House, Friday, March 15, 2019, in Washington. Trump issued the first veto, overruling Congress to protect his emergency declaration for border wall funding. (AP Photo/Evan Vucci)

Và chữ ký mới nhất vào ngày 15-3-2019 khi ông ký lệnh phủ quyết (veto) đầu tiên của mình khi lam tổng thống Mỹ.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh : Internet. Thanks.