Thứ Năm ngày 25 tháng 7 năm 2024

Công ty dược phẩm sử dụng nền tảng công nghệ do Đại học Monash phát minh được rót vốn 100 triệu USD

Seaport Therapeutics, một công ty dược phẩm sinh học ở giai đoạn lâm sàng có trụ sở tại Boston (Mỹ) hồi thượng tuần tháng 4-2024 đã thông báo hoàn tất vòng gọi vốn Series A với số tiền được đầu tư 100 triệu USD, vượt qua dự toán ban đầu. Vòng gọi vốn này được […]