Thứ Năm ngày 25 tháng 7 năm 2024

Cisco hoàn tất thương vụ mua lại công ty phần mềm Splunk tăng cường sức mạnh hỗ trợ và  bảo vệ doanh nghiệp

Tập đoàn công nghệ Cisco (Mỹ) cùng với sức mạnh sẵn có của công ty phần mềm Splunk (Mỹ) sẽ cách mạng hóa cách thức các công ty khai thác dữ liệu để kết nối và bảo vệ mọi khía cạnh cho doanh nghiệp trước các cuộc tấn công. Với việc mua lại Splunk, Cisco […]