Thứ Sáu ngày 19 tháng 7 năm 2024

Đĩa than vinyl lại vượt doanh số đĩa CD ở Mỹ trong năm 2023

Năm 2023, doanh thu của đĩa than hay đĩa nhựa (vinyl) ở Mỹ đã đạt hơn gấp đôi đĩa quang CD. Theo Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ (Recording Industry Association of America, RIAA), người ta đã mua 43 triệu đĩa than ở Mỹ trong năm 2023. Nó nhiều hơn 6 triệu đĩa so […]