Thứ Ba ngày 09 tháng 8 năm 2022

Tầm nhìn

Một câu hỏi thường gặp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10): Bạn có tầm nhìn xa thế nào? Một câu hỏi ít người có thể trả lời. Ở Mỹ, trong số những người từ 40 tuổi trở lên có 24% có tầm nhìn gần (cận thị), trong khi chỉ có 9,9% có tầm nhìn […]

13-10: doanh nhân và cái bờ-ra

  Hôm nay là ngày 13-10-2015. Bình thường thì hiểu rằng chỉ còn 2 tháng + 17 ngày nữa là xài hết béng cái quỹ thời gian của năm 2015. Nhưng 13-10 lại là một ngày đặc biệt: Xứ Việt có Ngày Doanh nhân Việt Nam (từ năm 2004) để vinh danh những doanh nhân […]