Thứ Ba ngày 02 tháng 3 năm 2021

Tầm nhìn

Một câu hỏi thường gặp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10): Bạn có tầm nhìn xa thế nào? Một câu hỏi ít người có thể trả lời. Ở Mỹ, trong số những người từ 40 tuổi trở lên có 24% có tầm nhìn gần (cận thị), trong khi chỉ có 9,9% có tầm nhìn xa (viễn thị).

Tôi thích quan điểm của những người anh chị em thiện lành định nghĩa doanh nhân nhìn chung là người làm ra doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp. Doanh nhân không phải là giám đốc được thuê (lao đông cao cấp, nhà quản lý) hay giám đốc quốc doanh (nhiệm vụ được giao). Đó chỉ là chức danh. Doanh nhân hơn cả một cái nghề mà là một cái nghiệp.

Chúc mừng các bạn của tôi đang là doanh nhân chính danh. Forget me not.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh: Internet. Thanks.