Thứ Năm ngày 06 tháng 10 năm 2022

Ví điện tử Moca lần thứ 5 liên tiếp đạt giải thưởng Công ty Fintech tiêu biểu tại Việt Nam

Công ty Công nghệ và Dịch vụ Moca (Moca) vừa nhận được nhận giải thưởng Công ty Fintech tiêu biểu năm 2021 do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế tại Việt Nam (IDG Việt Nam) phối hợp cùng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) trao tặng. Đây là lần thứ 5 liên tiếp Moca […]

Moca là công ty Fintech tiêu biểu năm thứ 4 liên tiếp

Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG phối hợp cùng với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa trao tặng giải thưởng Công ty Fintech tiêu biểu năm 2020 cho Công ty Công nghệ và Dịch vụ Moca (Moca). Đây là năm thứ 4 liên tiếp, Moca được nhận giải thưởng này, tiếp tục giữ […]

Ví điện tử Moca lần thứ ba liên tiếp nhận giải công ty Fintech tiêu biểu của IDG

Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ Moca (Moca) ngày 28-11-2019 đã nhận được giải thưởng Công ty Fintech tiêu biểu (Outstanding FinTech Award) năm 2019do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG phối hợp cùng với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trao tặng. Moca trở thành công ty Fintech đầu tiên […]