Thứ Ba ngày 16 tháng 4 năm 2024

Grab tăng cường các biện pháp an toàn phòng dịch trong dịp Tết Tân Sửu 2021

Siêu ứng dụng đa dịch vụ Grab ngày 4-2-2021 cho biết sẽ tiếp tục triển khai GrabProtect nhằm nâng cao tính vệ sinh, an toàn cho toàn bộ dịch vụ trên nền tảng Grab, góp phần hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19, đồng thời  bảo vệ sức khỏe người dùng và đối tác […]

GrabProtect với nhiều giải pháp nâng cao tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh cho dịch vụ đặt xe công nghệ

Siêu ứng dụng đa dịch vụ Grab ngày 2-6-2020 đã giới thiệu GrabProtect gồm nhiều giải pháp nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 trên các dịch vụ di chuyển. GrabProtect bao gồm các tính năng an toàn mới, bộ quà tặng an […]